هتل زیر آب

61148b40-08a1-43b5-af63-84e8f953e921_underwater

 

هتل زیر آب پروژه جدیدی است که در دبی ساخته می شود. این هتل دیسک مانند در عمیق ترین نقطه تا سی متر زیر آب می رود. زمان رسمی برای اجرای پروژه اعلام نشده است.

Underwater hotel: Set to be built just off Dubai’s coast, the property will consist of several discs, with the deepest being set 30m underwater. A deluxe hotel combined with a real marine adventure,  is also set to be part of the project. There hasn’t been any official date set to this development yet.

دیدگاهتان را بنویسید