سوخت هوایی پایدار در نخستین کارخانه اروپایی

سوخت هوایی پایدار SAF) sustainable aviation fuel) را هواپیمایی هلند KLM Royal Dutch Airlines در نخستین کارخانه اروپایی در هلند توسعه خواهد داد.

klm
هواپیمایی هلند KLM

تاسیسات تولید SAF، bioLPG و نفتا، عمدتا با استفاده از زباله های منطقه ای و جریان های باقی مانده به عنوان مواد اولیه است. این شرکت می گوید ساخت این تاسیسات، که قرار است در سال 2022 افتتاح شود، یک قدم به سوی دستیابی به هدف های عالی KLM است.

SHV Energy، رهبر جهانی در توزیع LPG نیز با تولید bioLPG در این مرکز سرمایه گذاری خواهد کرد.

از سال 2022، این کارخانه سالانه تولید 100،000 تن SAF و همچنین 15،000 تن bioLPG را به عنوان یک محصول جانبی تولید خواهد کرد. این به معنای کاهش 270،000 تن CO2 در سال برای صنعت حمل و نقل هوایی است. این یک گام مهم برای صنعت است تا از نیاز به کاهش میزان انتشار کربن از یک سو و همچنین از سوی دیگر به افزایش تقاضا برای سوخت پایدار هواپیما کمک کند.

Pieter Elbers، رئیس و مدیر عامل KLM ، گفت: “من از همکاری با SkyNRG و SHV Energy برای افتتاح پروژه اولین تاسیسات تولید سوخت هواپیما پایدار در اروپا افتخار می کنم. صنعت حمل و نقل هواپیمایی از ابتدا ظهور تا به حال تاثیر عمده ای بر جهان داشته است. این امتیاز با مسئولیت های بزرگ نسبت به سیاره زمین همراه است. KLM مسئولیت را بسیار جدی میگیرد و بنابراین برای سالها در این زمینه سرمایه گذاری کرده است.

با پیوستن دیگر گروه ها و شرکت ها، ما می توانیم یک کارخانه ای بسازیم که سرعت توسعه سوخت هوایی پایدار را تسریع کند. از سال 2022، این کارخانه 100،000 تن در سال تولید خواهد کرد که 75،000 تن آن را KLM خریداری خواهد کرد. این باعث کاهش 200،000 تن از میزان انتشار CO2 در سال می شود، که برابر با انتشار گازهای خروجی 1،000 پرواز بین آمستردام و ریودوژانیرو است. “

دیدگاهتان را بنویسید