نهنگ آسمان یک طراحی از هواپیمای سبز

awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals1

“نهنگ آسمان ” یک پروژه در مورد آینده طرح هواپیمای “سبز” برای هواپیماهای خطوط هوایی در قرن 21 بصورت مفهومی طراحی شده است، که می تواند با راه حل های فنی با حداکثر کارایی رابطه ای دوستانه تر با محیط زیست داشته باشد.

به عنوان مثال انتظار می رود با استفاده از این سیستم ها نتایج زیر حاصل خواهد شد :
کاهش اصطکاک هواپیما
کاهش وزن هواپیما
کاهش مصرف سوخت ویژه موتور
کاهش تولید گازهای گلخانه ای اکسیدهای نیتروژن از موتور
کاهش سر و صدا هواپیما تا یک هشتم در مقایسه با استانداردهای جاری
کاهش خسارات فرود اضطراری فرضی
افزایش خودکفایی هواپیما

AWWA – VA

این هواپیما را می توان با فن آوری های پیشرفته جدید مجهز نمود که شامل
آلیاژهای ،
سرامیک یا فیبر کامپوزیت ،
نانولوله های کربنی
کابل کشی فیبر نوری
پوسته خود ترمیم ،
موتورهای هیبریدی الکتریکی ،
بال فعال،
بدنه دو جداره و
پنجره های واقعیت مجازی
با کدورت سازگار و
قادر به ایجاد انرژی الکتریکی با سلول های خورشیدی کوچک در هندسه شش ضلعی مانند در بخشی از سقف ساختمان است.

در مقایسه با بال های معمولی مورد استفاده امروزی، از نوک به نوک بال فعال بلند تر است ،

با یک سیستم کنترل جریان هوای فعال – توربین داخلی نزدیک به بدنه که می تواند جریان هوایی آرام و بدون اغتشاش و تغییر مسیر را هدایت کند و همزمان برای موتور های هیبریدی تولید انرژی الکتریکی نماید
(چهار بار بزرگتر از اندازه موتور سوختی).
پیشرفت های فن آوری باتری را قادر می سازد که بصورت ترکیبی از سیستم نیروی محرکه و توربو الکتریکی. عمل نماید

موتورهای این هواپیما می تواند دوگانه سوز باشد، توربوفن زمانی که قدرت موتور پایین است از برق تغذیه می شود. موتورها می تواند تا 45 درجه بچرخند تا در موقعیت عمودی مانور برخاست و فرود یاری رساند

  سیستم چند منظوره متحد با کاهش قابل ملاحظه فاصله برای انجام این اقدامات و یا پشتیبانی در شرایط نامطلوب می باشد

تمام کنترل ها با سیستم های خودکار و پرواز سیستمی است که با حسگرهای فعالی که در سطح پوسته هواپیما قرار گرفته شده می باشد.

معماری بالها  ( با ادغام موتور ) از بدنه هواپیما جدا شده است ، که می تواند خودکار شکسته و جدا شود و خسارات وارده به بخش مسافران کاهش دهد

این هواپیما می تواند برای حدود 755 مسافر ظرفیت صندلی در سه ” سطح ” و یا طبقه داشته باشد.

فرستکلس در بالا با ” نمایش ” آسمان و همه تجملات قابل تصور برای سفر در هواپیمایی مانند این،
کلاس توریستی لوکس در طبقه وسط با صندلی های کافی و” نمایش آسمان ” جلو و عقب
و نهایتا در پایین کلاس توریستی با تمام راحتی و فضا به پروازی دلپذیر است.

طراح:
Oscar Viñals

awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals6

awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals2 awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals3 awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals4 awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals5  awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals7awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals8awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals9awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals10awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals11awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals12awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals13awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals14awwa-sky-whale-concept-plane-by-oscar-vinals15

دیدگاهتان را بنویسید