انتظار می رود خلبان چگونه رفتار کند؟

خلبان چگونه رفتار کند؟ برای تبدیل شدن به یک خلبان شایسته فقط گوش دادن منفعلانه، آموزش و آزمون های نظری و جمع آوری ساعت پرواز کافی نیست. بنابراین، صنعت حمل و نقل هوایی در حال حاضر شروع به اتخاذ روش جدیدی در آموزش خلبانی بر اساس توسعه صلاحیت ها نموده است. لذا دوره آموزشی Multi-Crew Pilot License (MPL) آموزش مبتنی بر شایستگی متولد شد، جایی که مجموعه استاندارد صلاحیت ها باید به سطح مشخصی از عملکرد و نه صرفا اجرای وظایف توسعه یابد. چه صلاحیت ها و چه انتظاراتی از دانشجو خلبانی پس از گذراندن دوره MPL دارند؟

خلبان-مسافربری
خلبان مسافربری

شایستگی چیست؟

بیایید از ابتدا شروع کنیم. با توجه به نظر کارشناسان کار و سرمایه انسانی، صلاحیت یک بعد از عملکرد انسان است که برای پیش بینی عملکرد موفق در کار استفاده می شود. شایستگی در رفتارهایی مربوط به انجام فعالیت ها یا وظایف در شرایط مشخص با توجه به دانش، مهارت ها و نگرش مشهود است. در عرصه هوانوردی، کارآموزان باید ضمن تطابق با استانداردهای موفقیت، توانایی خود را نشان دهند.

با توجه به آژانس ایمنی هوایی اتحادیه اروپا EASA، ارائه دهنده آموزش باید اطمینان حاصل کند که طرح درس برنامه های آموزشی و ارزیابی موجب توسعه 9 شایستگی اصلی مورد نیاز MPL خواهد شد و آموزش می دهد که خلبان چگونه رفتار کند؟

شایستگی # 1: مدیریت مسیر پرواز هواپیما، اتوماسیون

بیایید از قابلیت کنترل پرواز هواپیما، اتوماسیونFlight Path Management, Automation، شروع کنیم که (FPM-A) خلبان را قادر می سازد کنترل مسیر پرواز هواپیما را از طریق اتوماسیون کنترل کند. با توسعه این صلاحیت، از دانشجو خلبانی انتظار می رود که با مدیریت پرواز مناسب، سیستم های هدایت و اتوماسیون، نصب شده و قابل اجرا توسط شرکت هواپیمایی استفاده کند. او همچنین قادر به نظارت و شناسایی انحراف از مسیر پرواز مورد نظر خواهد بود و با اتخاذ یک اقدام مناسب، به سرعت واکنش نشان خواهد داد.

پس از به دست آوردن این صلاحیت، یک خلبان آینده، به راحتی و ایمنی مسیر پرواز را مدیریت خواهد کرد تا بهترین عملکرد عملیاتی را به دست آورد. یک کارآموز قادر خواهد بود با مدیریت وظایف و حواس پرتی ها همزمان با استفاده از اتوماسیون مسیر پرواز مورد نظر را در طی پرواز حفظ کند.

زمان یکی از مهمترین عوامل در هوانوردی است. بنابراین، شایستگی FPM-A به خلبان آینده اجازه می دهد با توجه به فاز پرواز و حجم کار به طور مناسب و سریع یک سطح و حالت اتوماسیون را به سرعت انتخاب کند.

شایستگی # 2: مدیریت مسیر پرواز هواپیما، کنترل دستی

صلاحیت کنترل پرواز، کنترل دستی Flight Path Management, Manual Control، برای کنترل مسیر پرواز هواپیما از طریق پرواز دستی (FPM-M) به دانشجو آموزش داده می شود. با استفاده از مدیریت پرواز مناسب، سیستم های هدایت و خودکار سازی افزایش خواهد یافت و خلبان قادر به کنترل دستی هواپیما با توجه به ارتفاع، سرعت و رانش، و همچنین سیگنال های ناوبری یا اطلاعات بصری خواهد بود. وظایف دیگر نظیر نظارت، مدیریت و حفظ مسیر پرواز، به طور موثر با استفاده از سیستم های هدایت پرواز به منظور بهینه سازی عملکرد عملیاتی توسعه می یابد.

شایستگی شماره 3: استفاده از دانش

یکی دیگر از صلاحیت های مهم، که در طول دوره MPL به دست آمد، “کاربرد دانش” است، که به دانشجو آموزش داده می شود تا دانش مرتبط خود را در محیط عملیاتی و با توجه به موقعیت سناریو به کار ببرد. در حالی که این صلاحیت را کسب می کند، بیشترین توجه به کسب، کاربرد و تعیین صحیح دانش هوابرد اختصاص دارد. ریاضیات مورد نیاز برای شرایط عملیاتی نیز آموزش داده شده و توسعه می یابد.

شایستگی شماره 4: اعمال مقررات و روشها

هر خلبان شایسته باید قادر به شناسایی و اعمال روش های مناسب مطابق با دستورالعمل های منتشر شده و مقررات مربوطه باشد. با این صلاحیت، دانشجو قادر خواهد بود اطلاعات مناسب را شناسایی، دنبال کند، و بر سیستم های هواپیما به درستی نظارت کند.

شایستگی شماره 5: ارتباطات

این صلاحیت در مورد توانایی دانشجو خلبانی در برقراری ارتباط از طریق وسایل مناسب در شرایط عادی و غیر عادی است. خلبان چگونه رفتار کند؟ تمرکز اصلی این است که سؤالات مربوطه و موثر را مطرح کند، اطمینان حاصل کند که اطلاعات مورد نیاز به اشتراک گذاشته شده و دریافت شده است، انتخاب مناسب اینکه در چه زمانی، چگونه و با چه کسی برای برقراری ارتباط موثر اقدام کند. درک و تفسیر صحیح تمام اطلاعات و همچنین مهارت گوش دادن یا خواندن نیز در اینجا توسعه می یابد.

شایستگی # 6: رهبری و کار گروهی

هدف اصلی توسعه مهارت های رهبری و کار گروهی توانایی تاثیر گذاری بر دیگران است تا بتوانند به یک هدف مشترک کمک کنند. همچنین، این صلاحیت موجب همکاری مناسب برای رسیدن به اهداف تیم می گردد. خلبان باید بتواند ارتباط برقرار کند، دیگران را درگیر کند و تیم را به مشارکت تشویق کند، ابتکارات خود را نشان دهد و دستورات را صادر کند. همچنین، این صلاحیت می آموزد که بازخورد سازنده را به دست آورده و دریافت کند، درگیری ها را به شیوه ای سازنده حل کند، و در نهایت، رهبری قاطعانه در تمام موقعیت ها را انجام می دهد.

شایستگی # 7: حل مسئله و تصمیم گیری

شایستگی حل مسئله و تصمیم گیری به دانشجو اجازه می دهد تا پیش داوری های مشکل را شناسایی و مشکلات واقعی را با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری به موقع حل کند. تمرکز اصلی این صلاحیت بر خطرات، اولویت ها، ناکامی ها، گزینه ها، تکنیک ها و توانایی مدیریت موثر آنها است.

صلاحیت شماره 8: آگاهی از موقعیت (Situational Awareness) و مدیریت اطلاعات

درک و مدیریت اطلاعات و پیش بینی تأثیر آن بر عملیات، صلاحیت مهم دیگری است که باید توسط هر هوانورد به دست آید. با این صلاحیت، خلبان قادر به نظارت، شناسایی و مدیریت درست وضعیت و سیستم های هواپیما خواهد بود: وضعیت انرژی، مسیر پرواز، محیط عمومی پرواز و هواپیما و خطاهای آن. علاوه بر این، یک خلبان آموزش داده خواهد شد که در هر موقعیتی پیش بینی کند، بر اساس تهدیدات بالقوه برنامه های موثر ارائه کند و با آگاهی از موقعیت واکنش نشان دهد.

شایستگی # 9: مدیریت حجم کار

با به دست آوردن شایستگی مدیریت حجم کار، خلبان آینده قادر خواهد بود با استفاده از منابع ظرفیت کاری موجود را از طریق اولویت بندی و توزیع وظایف حفظ کند. تمرینات کنترل خود، برنامه ریزی، مدیریت زمان، انتقال و تکمیل وظایف به طور عمده از طریق این صلاحیت توسعه پیدا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید