هواپیما با سوخت باد!

محققان دانشگاه آزاد اسلامی هواپیمایی را طراحی کردند که سوخت آن باد است.

هواپیما با سوخت باد

حسن اکبری- مجری طرح در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه سوخت این هواپیما از باد تامین می‌شود، گفت: در مخزن هواپیما هوا به صورت فشرده ذخیره می‌شود و بعد از آزاد سازی هوای فشرده شده موتور بادی حرکت کرده و ملخ را با سرعت به حرکت درمی‌آورد.

وی با بیان اینکه پس از پرواز، باد به ملخ خورده و ملخ با حالت مکندگی باد را به سمت باله‌ها هدایت می‌شود، افزود: در حالت فرود باله‌ها سنگین شده و موتور را خاموش می‌کند تا با سنگینی باله‌ها در مرکز ثقل باعث فرود شود.

اکبری با بیان اینکه این هواپیما مجهز به دوربین عکسبرداری است، یادآور شد: این هواپیما در حالت فرود به صورت عمودی فرود می‌آید.

دیدگاهتان را بنویسید